Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Apr
2017

Javna debata ''Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH''

Javna debata na temu ''Reformska agenda i unapređenje položaja marginalizovanih grupa u BiH'' održaće se 27. aprila 2017. godine u 11:00 časova u Sarajevu, u hotelu Europe, ulica Vladislava Skarića 5.

Javna debata je jedna od aktivnosti koje se provode u okviru projekta Program održivosti civilnog društva (CSSP), za sektor ljudska prava – marginalizovane grupe, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID); koji provode Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI).

S obzirom na to da je u septembru prošle godine potvrđen status Bosne i Hercegovine kao aplikanta za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i da je jedna od obaveza BiH na evropskom putu implementacija Reformske agende koja ne posvećuje preveliku pažnju marginalizovanim grupama, cilj javne debate je da ukaže na ovaj problem i doprinese poboljšanju položaja marginalizovanih grupa u BiH na putu ka EU.

U nastavku možete pogledati Program rada Javne debate Program rada JD 27 4 2017 (3).pdf

Za dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila: [email protected] ili na broj telefona 033 219 313