12
Oct
2017

Izložba grafika i crteža ''CrnoCrne''

Samostalna izložba grafika i crteža autora Miloša Vučena iz Prijedora pod nazivom ''CrnoCrne'' biće predstavljena u ponedeljak, 16.10.2017. godine sa početkom u 19:00 časova u Kulturnom centru UDAS Banjaluka. Riječ je o drugoj izložbi koja se predstavlja u okviru kulturne manifestacije ‘’Jesen grafike 2017’’.

Biografija: Miloš Vučen rođen je 1995. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Ekonomsku školu pohađao u Prijedoru. Student je četvrte godine na Akademiji Umjetnosti u Banjoj Luci na odsjeku Grafika u klasi profesorice Gorice Miletić Omčikus. Učestvovao na izložbama i konkursima u zemlji i inostranstvu.

Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2017'' realizuje se od oktobra do decembra 2017. godine i u okviru iste predstaviće se grafičari/ke koje je odabrao Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS na osnovu raspisanog javnog konkursa. U okviru navedene manifestacije predstaviće se ukupno 6 (šest) izložbi grafičkih crteža umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Izložba će biti otvorena do 31. oktobra 2017. godine i ista će biti dostupna za posjetioce radnim danom i subotom od 09:00 do 15:00 časova.