Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
May
2017

Izazovi u ostvarivanju prava na medicinska, ortopedska i druga pomagala u Republici Srpskoj

Okrugli sto na temu ''Izazovi u ostvarivanju prava na medicinska, ortopedska i druga pomagala u Republici Srpskoj'' održaše se u četvrtak, 25.05.2017. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Organizacije amputiraca UDAS RS, ulica Sime Miljuša br.2. Banjaluka.

Cilj održavanja okruglog stola je upoznati organizacije osoba sa invaliditetom, saveze, predstavnike institucija, predstavnike Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva rada i boračko – inavalidske zaštite, Fonda zdravstvenogh osiguranja Republike Srpske i druge organizacije i institucije o prijedlozima izmjena i dopuna propisa koji regulištu prava na ortopedska, medicinska i druga pomagala i dati doprinos u postizanju cilja kampanje javnog zagovaranja ‘’Ponosni na sebe’’.

U saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom koje djeluju u okviru programa My Right u BiH, Koalicija OOSI regije Doboj, u aprilu 2016. godine, započela je kampanju javnog zagovaranja za pravedno društvo i jednake mogućnosti za sve pod nazivom “Ponosni na sebe” koja se nastavlja i u 2017. godini. Glavni cilj zagovaračkih aktivnosti u okviru kampanje bio je usmjeren na donošenje novog Pravilnika o pravu na medicinska sredstva u Republici Srpskoj i nove odluke o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, kako bi ista bolje zadovoljavala potrebe lica sa invaliditetom, a u skladu sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom i principima prihvaćenim od strane predstavnika pet koalicija koje su provodile kampanju.

Koalicija/neformalna grupa organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj, realizuje zajedničke aktivnosti kroz program MyRighta 2015-2017. godina, koji finansira Švedska Međunarodna agencija za razvoj i saradnju SIDA preko MyRight u BiH u okviru koga je jedna od aktivnosti, organizovanje okruglog stola sa predstavnicima drugih NVO-a i OCD koje nisu članice koalicije, a čija podrška bi bila njihov veliki doprinos za uspješno provođenje kampanje. Zajedničke aktivnosti realizuje 16 organizacija iz četiri Opštine (Grad Doboj, Doboj Jug, Teslić i Doboj Istok).