18
Sep
2019

Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti

Radionica “Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti” održaće se u četvrtak, 19.09.2019. godine u Sarajevu, u Hotelu Hollywood (Ilidža) sa početkom u 10:00 časova. Radionica se organizuje u sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija amputiraca “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više” BiH.

Petnaest učesnika/ca iz jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija će se pobliže upoznati sa najvažnijim aspektima vezanim za inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Voditeljica radionice, aktivistica u polju ljudskih prava za osobe sa invaliditetom, Jelena Backović, predstaviće konkretne mehanizme podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom koje osiguravaju entitetski fondovi za profesionalnu rehabilitaciju, ali i druge alate podrške kao što su sticanje radnog iskustva kroz programe internšipa u svrhu lakše zapošljivosti.

Govoriće se o mitovima koji prate zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te o razumnom prilagođavanju radnog mjesta i mentorisanju novih praktikanata ili zaposlenika sa invaliditetom u cilju uspješnog radnog angažmana.