Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
Jun
2019

Fotografije kasetne municije

Landmine and Cluster Munition Monitor raspisao je poziv za fotografije kasetne municije koje će biti objavljene u godišnjem izvještaju Landmine Monitoru 2019 (specijalno 20-godišnje izdanje) i prikazane na njihovoj web stranici http://www.the-monitor.org.

Fotografije koje se mogu dostviti odnose se na aktivnosti vezane za kasetnu municiju i nagazne mine koje se provode širom svijeta 2018. i 2019. godine, kao i one koje obilježavaju period usvajanja do stupanja na snagu Ugovora o zabrani mina (1997-1999).

Šta se traži? Traže se fotografije snimljene 2018. ili 2019. godine iz svih dijelova svijeta, kao i arhivske fotografije (1997-1999) koje bi mogle biti u paru s najnovijim fotografijama mina u sklopu 20-godišnjeg pregleda Ugovora o zabrani mina koji istražuje:

  1. Kasetna municija i problem mina u vašoj zajednici / regionu;
  2. Šta se čini kako bi se riješio ovaj problem i vaš doprinos protivminskoj akciji; i,
  3. Veza između kasetne municije i mina sa širim pitanjima, uključujući kretanje stanovništva, pol, mlade, sigurnost hrane i razvoj

Obavezno navesti informacije o fotografu, datumu snimanja, lokaciji i onim što fotografija prikazuje u informacijama o naslovima koje ste naveli.Fotografije poslati na email: [email protected] do petka, 28. juna 2019. godine.

Detaljne informacije o pozivu dostupne sun a sledećem linku: http://www.the-monitor.org/en-gb/our-research/call-for-photos.aspx