06
Oct
2017

Formirati centar za psiho - socijalnu podršku

Formiranje centra za psiho - socijalu podršku bila je tema sastanka održanog 05.10.2017. godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na sastanku su prisustvovali potpredsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske Željko Volaš, te predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Grada Banjaluka.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će Vladi Srpske biti podnesena inicijativa za formiranje centra za psiho-socijalnu podršku ratnim vojnim invalidima radi prevalilaženja psiholoških trauma. "Ovaj centar bi trebalo da bude formiran zbog učestalih incidenata koji su uzrok psiholoških trauma. Neophodno je da RVI imaju kvalitetan tretman da bi mogli da se nose sa posljedicama rata", rekao je Stevandić, nakon sastanka.

"Sa našim inicijativama saglasni su i predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Grada Banjaluka, što je veoma značajno", dodao je Stevandić. Prema njegovim riječima, o inicijativama će biti informisana i Boračka organizacija Republike Srpske.

Predsjednik Organizacije amputiraca UDAS RS, Željko Volaš izjavio je da se suočavamo sa mnogobrojnim izazovima, među kojima je i adekvatno liječenje ratnih trauma. "To je problem i neophodno je da ga institucionalno pokušamo riješiti. Republika Srpska ima mogućnost za formiranje centra za psiho-socijalnu podršku RVI", rekao je Volaš.