18
Sep
2017

Dvadeset godina od potpisivanja Sporazuma o zabrani mina!

Dana 18. septembra 1997. godine, države iz cijelog svijeta okupile su se u Oslu da usvoje Sporazum o zabrani mina. Danas slavimo 20. godišnjicu sporazuma! Zabrana nagaznih mina ne bi bila moguće bez velikog partnerstva između civilnog društva i vlasti. Od svog osnivanja 1992. godine, ICBL (International Campaign to ban landmines)- predstavljaju stotine nevladinih organizacija, preživjelih od mina, operatera i stručnjaka mina koji blisko sarađuje sa vladama i drugim akterima kako bi se postigao svijet bez mina.

Više od 80 % zemalja svijeta zabranilo je upotrebu mina ulaskom u ovaj sporazum. Trgovina minama praktično je eliminisana. Šezdeset i pet (65) nedržavnih oružanih grupa su se obavezali da ne koriste mine. Najmanje 39 država koje su nekada proizvodile mine prestale su da ih proizvode. Dvadeset i sedam (27) zemalja završio je čišćenje i uništavanje mina. Više od pedeset i jedan (51) miliona zaliha mina su uništene. Nove žrtve mina su drastično smanjene sa 40-55 ljudi dnevno koji su ubijeni ili ranjeni u 1990. godini. Prava žrtava mina se sve više prepoznaje.

Ali posao nije gotov. Mine su i dalje globalni problem!

U prosjeku 18 ljudi širom svijeta izgubili život ili ekstremitete od mina ili neke druge eksplozivne naprave preostale iz rata. Oko 60 zemalja širom svijeta su kontaminirane minama i eksplozivnim sredstavima zaostalim iz rata, što predstavlja osjećaj straha i nesigurnosti među hiljadama ljudi i zajednica, odlažući mirovne procese i sprečavaju razvoj zemalja. Iako su se većina država u svijetu odrekle mina i pridružile se zabrani mina, još 35 država ostalo je izvan ugovora, što predstavlja kolektivno stvaranje zaliha mina, ukupno oko 50 miliona mina. Ako se one ne unište, te mine i dalje su spremne da se koriste u bilo koje vrijeme. Žrtve mina u zemljama u razvoju u pogođenim i udaljenim područjima, još uvijek imaju očajničku potrebu za zdravstvenom zaštitom i rehabilitacijom, psiho-socijalnom i socio-ekonomskom podrškom.

Evidentna su izuzetna dostignuća u poslednje dve decenije da možemo dobiti i uraditi ovaj posao. Međutim, vlade i civilna duštva i drugi akteri treba da nastave razvoj partnerstva i saradnje da učine više kako bi se postigao cilj, a to je svijetu bez mina do 2025. godine.