Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
03
Sep
2018

Godišnji izvještaj o upotrebi kasetne minicije 2017

Deveti gošnji izvještaj o upotrebi kasetne minucije za 2017. godinu objavljen je na web sajtu www.the-monitor.org . Koristeći Konvenciju o kasetnoj municiji iz 2008. godine kao svoj glavni referentni okvir, izveštaj pokriva globalne trendove u politici i praksi zabrane, istraživanje i uklanjanje ostataka kasetne municije, žrtava kasetne municije i napore da se garantuju prava i zadovolje potrebe žrtava kasetne municije.

Cluster Munition Monitor 2018 ispituje kako države rade i koliko se pridržavaju zabrane kasetne municije, obezbeđuju očuvanje ostataka kasetne municije i pružaju pomoć žrtvama ovih neselektivnih oružja.

Cluster Munition Monitor obuhvata politiku zabrane kasetne municije, upotrebu, proizvodnju, transfer i skladištenje u svakoj zemlji u svijetu, a sadrži i informacije o kontaminaciji i aktivnostima za očuvanje kasetne municije, kao i o žrtvama i pomoći žrtvama kasetne municije. Njen glavni referentni okvir je Konvencija o kasetnoj municiji, iako se razmatra drugo relevantno međunarodno pravo, uključujući i Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom.

Ovaj izveštaj pripremili su Landmine i Cluster Munition Monitor, inicijativa civilnog društva bez presedana koja pruža istraživanje i praćenje za Koalicija za zaštitu od mina (CMC) i Međunarodna kampanja za zabranu kopnenih minama (ICBL). Izvještaj o upotrebi kasetne minicije izdaje se svake godine od 1999. godine od strane Međunarodne kampanje za zabranu mina (ICBL).

Bosna i Hercegovina je 2008. godine potpisala Konvenciju o zabrani kasetne municije. Godine 2010. Konvenciju je ratifikovala, a ista je stupila na snagu 01.03.2011. godine.

Kompletan tekst izvještaja možete preuzeti u nastavku: Cluster-Munition-Monitor-2018_web.pdf