Obavještenje svim invalidima u Republici Srpskoj

Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske uz podršku Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske provodi projekat ”Jačanje ekonomske i socijalne samostalnosti invalida i njihovih porodica – podrška neformalnom modelu samozapošljavanja”.

Projekat je namjenjen invalidima koji žive u nerazvijenim dijelovima RS, a žele da se bave poljoprivredom ili nekom drugom dopunskom djelatnošću i tako poprave ekonomski i socijalni status, a nisu u situaciji da registruju djelatnost i ostvare formalno zapošljavanje.

Cilj projekta je smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva invalida i njihovih porodica, osnaživanje i jačanje njihovih ličnih kapaciteta i poboljšanje njihovog ukupnog položaja. Projektom se želi povećati ekonomska samostalnost invalida i njihovih porodica , povećati prihode u porodici putem neformalno zapošljavanja , kao i podići svijest zajednice o mogućnostima invalida.

Projekat obuhvata:

a) dodjelu robne donacije ( paketa podrške) u vidu artikala neophodnih za započinjanje ili proširenje već započetog vlastitog malog biznisa,

b) pomoć i posredovanje u obezbjeđivanju stabilnog tržišta za njihove proizvode i

c) edukacija iz oblasti vođenja vlastitog biznisa, te savremenih tehnologija proizvodnje

Struktura paketa podrške– Finansiraće se isključivo nabavka osnovnih sredstava , kao na primjer: sadnice, oprema za održavanje voćnjaka ( leđne prskalice, makaze za orezivanje, folija, žica, sistem za navodnjavanje i sl), poljoprivredna mehanizacija ( motokultivator sa osnovnim priključcima, freze, priključci za poljoprivrednu mehanizaciju i sl.), pčele i opreme za pčelarstvo, oprema za gljivarstvo, plastenik i oprema za plastenike, stočni fond ( steone junice i sl.), oprema za mljekarstvo ( kate za mlijeko, muzilice i sl.) , mašine, opreme i alati za male radionice i sl.

Ko može aplicirati? Invalidi koji ispunjavaju uslove iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida bez obzira na vrstu i tip invaliditeta i njihove porodice. Starosna dob korisnika je od 18 do 60 godina starosti uključujući ravnopravnost polova. Korisnici će biti izabrani iz 5 regija: Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina, Doboj i Banjaluka, tako da budu zastupljeni članovi svih invalidskih organizacija RS. Projekat će obuhvatiti 50 korisnika, invalida i njihovih porodica, koji imaju namjeru da započnu ili prošire već započeti vlastiti mali biznis, kao svoje osnovno ili dopunsko zanimanje u poljoprivrednim i nepoljoprivrednim djelatanostima.

Opšti (eliminatorni) kriterijumi za učešće u projektu-Ovaj projekat je namjenjen licima koji ispunjavaju sljedeće opšte kriterijume:

1. Lice koje ima status invalida; Porodica čiji je član invalid; Lica koja su punoljetna na dan aplikacije; Lica koja imaju stalno prebivalište u Republici Srpskoj; Lica koja trenutno nisu u stalnom radnom odnosu ( lica koja nisu prijavljena u nekom od preduzeća u radni odnos na neodređeno vrijeme, izuzev u situaciji kada je lice primljeno u radni odnos na neodređeno vrijeme ali mu se preduzeće u kojem je prijavljeno nalazi u stečajnom postupku ili likvidaciji; lica koja nemaju registrovanu djelatnost na svoje ime (STR, SZR, doo i sl); Lica koja nisu zaposlena u nekoj od organizacija ili institucija koje implemetiraju ili sufinansiraju projekat; Ovaj projekat nije namjenjen licima koja apliciraju na formalno samozapošljavanje ili zapošljavanje u preduzećima; Lica koja do sada nisu bila korisnici komercijalnog kredita namjenjenog finansiranju poslovne djelatnosti za koju apliciraju; Lica koja do sada nisu bila korisnici potencijalnih sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida

Posebni kreiterijumi koji će se uzeti u obzir pri razmatranju i ocjenjivanju aplikanata:

1. Kvalitet i realna ostvarivost poslovne ideje ( poslovna ideja treba da rezultira konkretnim efektima kao što je npr. mogućnost plasmana proizvoda i usluga, povećanje prihoda, uvođenje novih proizvoda/usluga, smanjenje troškova proizvodnje, skraćivanje rokova proizvodnje/pružanje usluga, i sl)

2. Posjedovanje minimalnih osnovnih sredstava i resursa za bavljenje djelatnošću za koju se aplicira ( npr. potrebna površina i odgovarajuće karakteristike zemljišta, objekat, infrastruktura, osnovne mašine i oprema, vlasištvo nad raspoloživim resursima i sl.)

3. Broj članova domaćinstva aplikanata koji će biti uključeni u realizaciju  poslovne ideje za koju se aplicira

4. Materijalni i socijalni status lica i njihove porodice

5. Posjedovanje osnovnog znanja, vještine i iskustva u poslovnoj djelatnosti za koju se aplicira

Kao sastavni dio kriterijuma, prednost prilikom odabira aplikanata imaće: žene sa invaliditetom, samohrani roditelji invalidi, aplikanti koji su spremni da ulože jedan dio vlastitih sredstava ( materijalnih ili finansijskih) u proširenje svoje poslovne djelatnosti, aplikanti koji u okviru svoje poslovne djelatnosti imaju namjeru i mogućnost  doprinosa lokalnoj zajednici  u vidu proizvedenih roba i usluga, aplikanti za koje komisija ocjeni da će se sa mnajim ulaganjem postići veći stepen njihove ekonomske i društvene reintegracije.

Preuzimanje aplikacijskog paketa – Zainteresovani aplikanti kompletan aplikacijski paket mogu preuzeti u loklnoj invalidskoj organizaciji, koja je najbliža mjestu prebivališta aplikanta i u kojoj su registrovani. Invalidi koji nisu registrovani u jednoj od invalidskih organizacija sve informacije mogu dobiti u sledećim organizacijama ( po tipu invalidnosti)

1. Savez distrofičara RS, Adresa: Banjaluka, Frane Supila 31F; Tel: 051 306 094; Kontakt osoba: Zoran Dobraš

2. Savez paraplegičara RS; Adresa: Banjaluka, Dragiše Vasića 8; Tel: 051 306 559; Kontakt osoba: Slavko Delić

3. Savez gluvih RS; Adresa: Banjaluka, Frane Supila 31F; Tel: 051 350 585; Kontakt osoba: Dubravka Ostojić;

4. Savez udruženja za pomoć MNRL RS; Adresa: Banjaluka, Frane Supiila 31 F; Tel: 051 344 980; Kontakt osoba: Radomir Radmlović

5. Savez invalida rada RS; Adresa: Banjaluka, Frane Supila 31F; Tel: 051 218 736; Kontakt osoba: Branko Milinković

6. Savez civilnih žrtava rada RS; Adresa: Banjaluka, Frane Supila 31F; Tel: 051 350 584; Kontakt osoba: Dušan Babić

7. UDAS; Adresa: Banjaluka,  Sime Miljuša br.2; Tel: 051 439 239; Kontakt osoba: Željko Volaš

8. Koordinacioni odbor invalidskih organizacija; Adresa: Banjaluka, Frane Supila 31F; Tel: 051 306 094; Kontakt osoba: Brankica Stojković

Slanje aplikacijskog paketa- Uredno popunjene obrazce sa pratećom dokumentacijom treba zapakovati u kovertu koja se dobije u aplikacijskom paketu i kovertu poslati poštom na adresu KOOIRS-a navedenu na koverti. Vremenski rok do kada se se mogu slati aplikacije je 15.09.2012. Spisak primljenih aplikacija biće javno objavljen na istim lokacijama  na kojima su aplikanti preuzimali aplikacijske pakete.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije o projektu? Sve dodatne informacije o projektu mogu se dobiti na sledećim adresama ili brojevima telefona:

– KOOIRS, Frane Supila 31 F, 78000 Banjaluka, 051 306 094, 350 588, svakim radnim danom u terminu od 08.00 do 15.00 sati ( Kontakt osoba: Stojković Branislava)

– Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske , Kralja Aleksandra bb, 79 101 Prijedor, 052 242 740, 242 742, svakim radnim danom u terminu od 7.00 do 15.00 sati ( Kontakt osoba: Sandra Trkulja)

Aplikanti za koje komisija u toku procesa evaluacije ocjeni da su, u skladu s ciljevima projekat, već u dovoljnoj mjeri reintegrisani u ekonomskom i društvenom smislu, biće isključeni iz daljeg procesa razmatranja.

 

This entry was posted in Vijesti. Bookmark the permalink.

Comments are closed.